Uprawnienia Chorwacja

Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie łodzi i jachtów (Chorwacki Dziennik Urzędowy nr 27/05, 57/06, 80/07, 3/08 i 18/09) Chorwacja uznaje poniższe patenty oraz kompetencje, wydane przez właściwe organy innych państw, które zawarły dwustronne porozumienie z Chorwacją, źródło pod adresem: https://mmpi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/MORE/More%207_19/TABLICA_ENG_srpanj2019%205-7_19.pdf

Patent Żeglarz Jachtowy

Żeglarz Jachtowy

Uprawnienia dla osób posiadających patent Żeglarz Jachtowy wydany przez Polski Związek Żeglarski.

Jachtowy Sternik Morski

Uprawnienia dla osób posiadających patent Jachtowy Sternik Morski wydany przez Polski Związek Żeglarski.

Kapitan Jachtowy

Uprawnienia dla osób posiadających patent Kapitan Jachtowy wydany przez Polski Związek Żeglarski.

Sternik motorowodny

Uprawnienia dla osób posiadających patent Sternik Motorowodny wydany przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

Motorowodny Sternik Morski

Uprawnienia dla osób posiadających patent Motorowodny Sternik Morski wydany przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

Kapitan Motorowodny

Uprawnienia dla osób posiadających patent Kapitan Motorowodny wydany przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.