Żeglarz jachtowy

Uprawnienia dla osób posiadających patent Żeglarz Jachtowy wydany przez Polski Związek Żeglarski

      • łodzie używane do celów prywatnych
      • łodzie czarterowe

na wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym Republiki Chorwacji w odległości jednej mili morskiech od lądu bądź wyspy, pod warunkiem posiadania odpowiedniego krajowego lub zagranicznego certyfikatu do obsługi stacji radiowej, jeśli stacja radiowa VHF lub stacja GMDSS-VHF znajduje się na łodzi lub jachcie.

Kurs Żeglarz Jachtowy