Kapitan motorowodny

Uprawnienia dla osób posiadających patent Kapitan Motorowodny wydany przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

   • łódki używane do celów prywatnych
   • łódki czarterowe
   • jachty używane do celów prywatnych o wyporności do 100 GT
   • jachty czarterowe o wyportności do 100 GT

bez ograniczeń w obszarze nawigacji, pod warunkiem posiadania odpowiedniego krajowego lub zagranicznego certyfikatu do obsługi stacji radiowej, jeżeli stacja radiowo-telefoniczna VHF lub stacja GMDSS-VHF znajduje się na łodzi lub jachcie.