Sternik motorowodny

Uprawnienia dla osób posiadających patent Sternik Motorowodny wydany przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

      • łodzie używane do celów prywatnych
      • łodzie czarterowe

na wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym Republiki Chorwacji w odległości jednej mili morskiech od lądu bądź wyspy, pod warunkiem posiadania odpowiedniego krajowego lub zagranicznego certyfikatu do obsługi stacji radiowej, jeśli stacja radiowa VHF lub stacja GMDSS-VHF znajduje się na łodzi lub jachcie i pod warunkiem, że osoba obsługująca łódź ma co najmniej 15 lat.