Regulamin uczestnictwa w egzaminie państwowym

Opublikowano: 02.10.2022

SPIS TREŚCI

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W EGZAMINIE
 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna odbywa się w formie pisemnego testu jednokrotnego wyboru. Test składa się z 75 pytań i trwa 90 minut. Zaliczenie części teoretycznej odbywa się po udzieleniu 65 prawidłowych odpowiedzi. Część praktyczna odbywa się po zaliczeniu części teoretycznej. Polega na wykonaniu elementów egzaminacyjnych, określonych dla każdego zdającego, wybranych przez komisję egzaminacyjną. Zaliczenie części praktycznej odbywa się po prawidłowym wykonaniu wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora. Dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego manewru. Zaliczenie części praktycznej odbywa się na jachtach typu slup z silnikiem zaburtowym. Egzamin odbywa się przy sile wiatru 15 stopni w skali Beauforta na akwenie z dostępnym pomostem do cumowania.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W EGZAMINIE
  1. Aby móc przystąpić do egzaminu na patent żeglarza jachtowego należy:
   1. Ukończyć 14 rok życia
   2. Zapisać się na egzamin poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie, nie później niż na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem egzaminu (patrz: EGZAMINY>> ZAPISZ SIĘ TU),
   3. Wnieść opłatę za pomocą serwisu Przelewy 24 (płatność należy wnieść nie później niż 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem egzaminu). Rezerwacja miejsca następuje dopiero po dokonaniu płatności.
  2. Do egzaminu na petent żeglarza jachtowego można przystąpić bez obowiązku uczestniczenia w szkoleniu.
  3. Dokumenty, które należy zabrać ze sobą na egzamin
   1. dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty),
   2. dokument potwierdzający upoważniającego do skorzystania ze zniżki 50% za egzamin dotyczy uczniów i studentów poniżej 26 roku życia z ważną legitymacją (w przypadku, gdy upoważniony do zniżki nie będzie posiadał przy sobie legitymacji komisja poprosi o dopłatę za egzamin w wysokości 125 zł, gdyż w takim przypadku egzaminowanemu nie przysługuje ulga)
   3. w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców na uprawianie turystyki wodnej (załącznik do rezerwacji).
  4. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części.
  5. W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do egzaminu po powtórnym zapisie oraz uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej. Egzamin powtarzany jest w całości. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie osoba, która uiściła opłatę za egzamin, może przystąpić do egzaminu w innym terminie po powtórnym zapisie oraz uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej, nie później niż na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem kolejnego egzaminu.