Egzamin Żeglarz Jachtowy – 05/2024/ZJ

125,00 250,00 

Data egzaminu: 25.08.2024
Godzina: 10:00
Miejsce: Znamirowice

SKU: Brak danych Kategoria:

Egzamin na patent Żeglarz Jachtowy

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na Żeglarza Jachtowego jest:

  • dokonanie zapisu na egzamin przez wykupienie egzaminu
  • wypełnienie danych na formularzu zamówienia
  • ukończenie 14 lat
  • uiszczenie opłaty za egzamin w wysokości 250,00 zł (osoby uczące się w wieku do 26 lat, po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej 125,00 zł).
  • Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na uprawianie turystyki wodnej (Pobierz: Zgoda rodziców na uprawianie turystyki wodnej)

W dniu egzaminu należy mieć przy sobie:

  • ważny dokument tożsamości
  • w przypadku osób niepełnoletnich: podpisaną „Zgoda Rodziców na uprawianie turystyki wodnej” (Pobierz: Zgoda rodziców na uprawianie turystyki wodnej)
  • w przypadku uczniów/studentów do 26 roku życia– ważny dokument uprawniający do zniżki (np. legitymacja szkolna)