Żeglarz Jachtowy

Patent Żeglarz Jachtowy:

  • Upoważnia do prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych oraz do prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu w porze dziennej
  • Wymagany wiek 14 lat
  • W przypadku osoby niepełnoletniej, wymagana jest zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych na uprawienia żeglarstwa
  • W przypadku osób z problemami zdrowotnymi, wymagane jest zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa