Uprawnienia Chorwacja

Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia w sprawie łodzi i jachtów (Chorwacki Dziennik Urzędowy nr 27/05, 57/06, 80/07, 3/08 i 18/09) Chorwacja uznaje poniższe patenty oraz kompetencje, wydane przez właściwe organy innych państw, które zawarły dwustronne porozumienie z Chorwacją, źródło pod adresem: https://mmpi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/MORE/More%207_19/TABLICA_ENG_srpanj2019%205-7_19.pdf

 

Żeglarz Jachtowy

Uprawnienia dla osób posiadających patent Żeglarz Jachtowy wydany przez Polski Związek Żeglarski

Jachtowy Sternik Morski

Uprawnienia dla osób posiadających patent Jachtowy Sternik Morski wydany przez Polski Związek Żeglarski

Kapitan Jachtowy

Uprawnienia dla osób posiadających patent Kapitan Jachtowy wydany przez Polski Związek Żeglarski

Sternik motorowodny

Uprawnienia dla osób posiadających patent Sternik Motorowodny wydany przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Motorowodny Sternik Morski

Uprawnienia dla osób posiadających patent Motorowodny Sternik Morski wydany przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Kapitan Motorowodny

Uprawnienia dla osób posiadających patent Kapitan Motorowodny wydany przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego