Skip to main content

Zapraszamy na wakacyjne kursy na patent Żeglarza Jachtowego na Jeziorze Rożnowskim.
W tym sezonie proponujemy kursy stacjonarne, weekendowe oraz nowość: Kursy indywidualne.

Żeglarz Jachtowy jest to podstawowy patent żeglarski, jeden z trzech wymaganych prawem w Polsce (kolejne stopnie to jachtowy sternik morski i kapitan jachtowy). Dla uzyskania patentu wymagane jest ukończenie 14 roku życia oraz zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego.
Patent żeglarza jachtowego uprawnia do:

  • prowadzenia jachtów żaglowych po wodach śródlądowych,
  • prowadzenia jachtów żaglowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.